Конспект

Конспект на тему Розподільна властивість множення

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2014-11-09
План-конспект уроку з математики на тему:
«Розподільна властивість множення»

Університет імені Лесі Українки
Тема: Розподільна властивість множення

Мета: Навчальна: закріпити знання учнів про переставну і сполучну властивості множення, сформулювати розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання та навчити учнів використовувати її.
Розвиваюча: розвивати в учнів логічне мислення.
Виховна: виховувати в учнів увагу, лаконічність записів, старанність, активність.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання уроку: дошка, крейда.
План уроку
Організаційна частина                                                                           1 хв.
Перевірка домашнього завдання                                                 5 хв.
Вивчення нового матеріалу                                                          18 хв.
Закріплення вивченого матеріалу                                                18 хв.
Домашнє завдання                                                                        2 хв.
Підсумок уроку                                                                             1хв.
Хід уроку
Організаційна частина.
Вчитель: (захожу в клас, вітаюся) – Добрий день! Сідайте! (пропоную учням сісти і відкрити зошити з домашнім завданням та відмічаю відсутніх. Прошу учнів бути уважними на уроці. Дивлюся чи готовий клас до уроку)
Перевірка домашнього завдання.
Вчитель: – Підніміть руку хто не виконав домашнього завдання. Якщо всі виконали і питань немає, то зараз будемо перевіряти. Додому було задано: №433, №435, № 416.
№ 433. Обчисліть зручним способом:
4*17*25;
5*673*2;
8*475*125;
73*5*4;
2*916*50;
5*9*200.
№ 435. Спростіть вираз:
;
;
;
;
;
.
№ 416. З одного міста в протилежних напрямках виїхали одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнювала 74км/год, що на 8км/год більше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 7год після початку руху?
Вчитель: перевірку домашнього завдання проведемо так: (викликаю до дошки учня, який виконує №416: Ткачук Анастасія, а решта по черзі називають відповіді до кожного пункту вправ №433 та №435).
На дошці учень повинен написати:
№ 416.
1) 74-8=66 (км/год) – швидкість іншого автомобіля.
2) 74*7=518 (км) – таку відстань пройшов один автомобіль за 7год.
3) 66*7=462 (км) – таку відстань пройшов другий автомобіль за 7год.
4) 518+462=980(км) – така відстань буде між автомобілями через 7год після початку руху.
Відповідь: 980км.
Учні повинні називати:
№ 433.
1700;
6730;
475000;
1460;
91600;
9000.
№ 435
36х;
60х;
35 ;
96 ;
24 ;
100 .
Вчитель: (до учня, що писав задачу) Скажи, які властивості множення ти знаєш і запиши на дошці одну з них.
Учень: На попередніх уроках ми вивчали переставну і сполучну властивості множення. (записує на дошці)  - переставна властивість множення.
Вчитель: Молодець. (Оцінюю учня) Сідай.
Вчитель: (до класу) Запишіть на дошці сполучну властивість множення.
Учень: (записує) .
Вчитель: Добре, сідай. (до класу) Сформулюйте цю властивість.
Учень: Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.
Вчитель: Молодець. Сідай.
3. Вивчення нового матеріалу.
Вчитель: Запишіть у зошитах сьогоднішню дату, класна робота. Тема уроку: «Розподільна властивість множення». (поки пояснюю новий матеріал учні уважно слухають)


(Малюнок зображується на дошці перед уроком)
Рис.1
Порахуємо кількість кружечків на рисунку. Це можна зробити двома способами:
В одному ряду 2 білих і 3 чорних кружечки, разом (2 + 3). Рядів 3. Отже, всього на рисунку 3• (2 + 3) кружечків.
Білих кружечків 2 • 3. Чорних кружечків 3 • 3. Усього 2 • 3 + 3 •3. Але кількість кружечків в одному і в другому випадку однакова. Отже, 3•(2 + 3) = 2 • 3 + 3 • 3.
 - розподільний закон множення відносно додавання. (прошу дітей записати формулу у зошити і запам’ятати)
Щоб помножити число на суму, можна це число помножити на кожний доданок і знайдені добутки додати.
Зазначимо, що розподільна властивість множення виконується для будь-якої кількості доданків:
.
3• (З - 2) = 1 • 3 =3.
3 • 3-3• 2 = 9-6 = 3.
Отже, 3• (3 - 2) = 3 • 3 - 3 • 2.
 - розподільний закон множення відносно віднімання.
Щоб помножити число на різницю, можна це число помножити на зменшуване і від'ємник і від першого добутку відняти другий.
4. Закріплення вивченого матеріалу.
Вчитель: Запишіть у зошити вправа № 436(3-4). (записую на дошці номери вправ, які планую розв’язати на уроці і викликаю до дошки учня: Озеруга Андрій)
Учень: (читає умову і записує розв’язання на дошці)
№ 436. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:
943*268+943*232=943*(268+232) =943*500=471500; (в цьому виразі у кожному з доданків є однаковий множник 943, тому ми можемо застосувати розподільну властивість множення)
65*246-65*229-65*17=65*(246-229-17) =65*0=0. (розв’язуємо аналогічно)
(необхідні дії, які не може виконати усно виконує збоку на дошці)
Вчитель: Молодець. Сідай, Андрію (оцінюю учня) Запишіть номер наступної вправи № 438(4, 5, 8, 9). (викликаю учня: Михайлик Сергій)
Учень: (читає умову і записує розв’язання на дошці) № 438. Розкрийте дужки:
; (в цій вправі застосовуємо розподільну властивість множення і в наступних пунктах аналогічно)
;
8) ;
9) .
Вчитель: Добре, Сергію. Сідай (Оцінюю учня) Наступна вправа № 97 із збірника ст.41. (читаю умову задачі і викликаю до дошки учня: Павлів Катерина). З міста одночасно і в одному напрямку вирушили вантажний і легковий автомобіль. Швидкість легкового автомобіля 76км/год, вантажного – 58км/год. Яка відстань буде між автомобілями через 4год?
Учень: цю задачу можна розв’язувати кількома способами, але ми використаємо розподільну властивість множення.
76*4-58*4=(76-58) *4=18*4=72 (км) – така відстань буде між автомобілями через 4год.
Відповідь: 72км.
Вчитель: Добре. А скажи, будь-ласка, чому ми віднімаємо.
Учень: тому, що автомобілі рухаються в одному напрямку і відстань між ними буде малою, якби вони рухались у протилежних напрямках, то ми б додавали, бо відстань між автомобілями велика.
Вчитель: Молодець, Катю. (Оцінюю учня) Сідай.
5. Домашнє завдання
Вчитель: Відкрийте будь-ласка ваші щоденники і запишіть домашнє завдання: п.16, впр. №437, №439, ст.41 № 98(із збірника). Вправи подібні до тих що виконували на уроці.
6. Підсумок уроку
Вчитель: Отже, яку властивість множення ми сьогодні розглянули?
Учні: Ми сьогодні розглянули розподільну властивість множення.
Вчитель: Зачитайте, будь-ласка, як формулюється розподільна властивість множення відносно додавання.
Учень: (зачитує) Щоб помножити число на суму, можна це число помножити на кожний доданок і знайдені добутки додати.
Вчитель: Ви всі сьогодні молодці, гарно працювали, я задоволена вашою роботою на уроці. Які є до мене запитання? (Якщо є, то даю на них відповіді) Урок закінчено. До побачення.
Розв’язання домашніх вправ.
№ 437. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:
47*632+632*53=632*(47+53) =632*100=63200;
598*49-597*49=(598-597) *49=1*49=49;
754*324-754*314=754*(324-314) =754*10=7540;
37*46-18*37+37*72=37*(46-18+72) =37*100=3700.
№ 439. Розкрийте дужки:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) .
№ 98. Від однієї пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два пароплави. Швидкість першого пароплава дорівнює 27км/год, а другого – 36км/год. Яка відстань буде між ними через 3год після початку руху?
27*3+36*3=3*(27+36) =3*63=189 (км) – така відстань буде між пароплавами через 3год.
Відповідь: 189км.

Література:

1.           Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.5-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2007. – 96 с.
2.           Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 288с.
3.           Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Збірник завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. – Х.: Гімназія, 2007. – 120с.
4.           Ензельт Ольга. Уроки математики в 5 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 288с.
5.           Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. Посібник. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1989. – 367с.

1. Статья Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Чел
2. Реферат Гражданское общество 10
3. Курсовая Молодёжные субкультуры и средства массовой информации
4. Реферат на тему Polls And Politics Essay Research Paper Polls
5. Реферат Розрахунки в системі клієнт-банк та шляхи їх удосконалення
6. Реферат Конструкция существенного изменения обстоятельств как модель учитывающая интересы субъектов
7. Контрольная работа Составление предложений в английском языке работа с текстом
8. Реферат Функции маркетинга 4
9. Реферат Минут, Андрей Яковлевич
10. Сочинение на тему О великой отчественной войне - Духовное становление человека на великой отечественной войне