Конспект

Конспект на тему Розподільна властивість множення

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2014-11-09
План-конспект уроку з математики на тему:
«Розподільна властивість множення»

Університет імені Лесі Українки
Тема: Розподільна властивість множення

Мета: Навчальна: закріпити знання учнів про переставну і сполучну властивості множення, сформулювати розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання та навчити учнів використовувати її.
Розвиваюча: розвивати в учнів логічне мислення.
Виховна: виховувати в учнів увагу, лаконічність записів, старанність, активність.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання уроку: дошка, крейда.
План уроку
Організаційна частина                                                                           1 хв.
Перевірка домашнього завдання                                                 5 хв.
Вивчення нового матеріалу                                                          18 хв.
Закріплення вивченого матеріалу                                                18 хв.
Домашнє завдання                                                                        2 хв.
Підсумок уроку                                                                             1хв.
Хід уроку
Організаційна частина.
Вчитель: (захожу в клас, вітаюся) – Добрий день! Сідайте! (пропоную учням сісти і відкрити зошити з домашнім завданням та відмічаю відсутніх. Прошу учнів бути уважними на уроці. Дивлюся чи готовий клас до уроку)
Перевірка домашнього завдання.
Вчитель: – Підніміть руку хто не виконав домашнього завдання. Якщо всі виконали і питань немає, то зараз будемо перевіряти. Додому було задано: №433, №435, № 416.
№ 433. Обчисліть зручним способом:
4*17*25;
5*673*2;
8*475*125;
73*5*4;
2*916*50;
5*9*200.
№ 435. Спростіть вираз:
;
;
;
;
;
.
№ 416. З одного міста в протилежних напрямках виїхали одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнювала 74км/год, що на 8км/год більше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 7год після початку руху?
Вчитель: перевірку домашнього завдання проведемо так: (викликаю до дошки учня, який виконує №416: Ткачук Анастасія, а решта по черзі називають відповіді до кожного пункту вправ №433 та №435).
На дошці учень повинен написати:
№ 416.
1) 74-8=66 (км/год) – швидкість іншого автомобіля.
2) 74*7=518 (км) – таку відстань пройшов один автомобіль за 7год.
3) 66*7=462 (км) – таку відстань пройшов другий автомобіль за 7год.
4) 518+462=980(км) – така відстань буде між автомобілями через 7год після початку руху.
Відповідь: 980км.
Учні повинні називати:
№ 433.
1700;
6730;
475000;
1460;
91600;
9000.
№ 435
36х;
60х;
35 ;
96 ;
24 ;
100 .
Вчитель: (до учня, що писав задачу) Скажи, які властивості множення ти знаєш і запиши на дошці одну з них.
Учень: На попередніх уроках ми вивчали переставну і сполучну властивості множення. (записує на дошці)  - переставна властивість множення.
Вчитель: Молодець. (Оцінюю учня) Сідай.
Вчитель: (до класу) Запишіть на дошці сполучну властивість множення.
Учень: (записує) .
Вчитель: Добре, сідай. (до класу) Сформулюйте цю властивість.
Учень: Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.
Вчитель: Молодець. Сідай.
3. Вивчення нового матеріалу.
Вчитель: Запишіть у зошитах сьогоднішню дату, класна робота. Тема уроку: «Розподільна властивість множення». (поки пояснюю новий матеріал учні уважно слухають)


(Малюнок зображується на дошці перед уроком)
Рис.1
Порахуємо кількість кружечків на рисунку. Це можна зробити двома способами:
В одному ряду 2 білих і 3 чорних кружечки, разом (2 + 3). Рядів 3. Отже, всього на рисунку 3• (2 + 3) кружечків.
Білих кружечків 2 • 3. Чорних кружечків 3 • 3. Усього 2 • 3 + 3 •3. Але кількість кружечків в одному і в другому випадку однакова. Отже, 3•(2 + 3) = 2 • 3 + 3 • 3.
 - розподільний закон множення відносно додавання. (прошу дітей записати формулу у зошити і запам’ятати)
Щоб помножити число на суму, можна це число помножити на кожний доданок і знайдені добутки додати.
Зазначимо, що розподільна властивість множення виконується для будь-якої кількості доданків:
.
3• (З - 2) = 1 • 3 =3.
3 • 3-3• 2 = 9-6 = 3.
Отже, 3• (3 - 2) = 3 • 3 - 3 • 2.
 - розподільний закон множення відносно віднімання.
Щоб помножити число на різницю, можна це число помножити на зменшуване і від'ємник і від першого добутку відняти другий.
4. Закріплення вивченого матеріалу.
Вчитель: Запишіть у зошити вправа № 436(3-4). (записую на дошці номери вправ, які планую розв’язати на уроці і викликаю до дошки учня: Озеруга Андрій)
Учень: (читає умову і записує розв’язання на дошці)
№ 436. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:
943*268+943*232=943*(268+232) =943*500=471500; (в цьому виразі у кожному з доданків є однаковий множник 943, тому ми можемо застосувати розподільну властивість множення)
65*246-65*229-65*17=65*(246-229-17) =65*0=0. (розв’язуємо аналогічно)
(необхідні дії, які не може виконати усно виконує збоку на дошці)
Вчитель: Молодець. Сідай, Андрію (оцінюю учня) Запишіть номер наступної вправи № 438(4, 5, 8, 9). (викликаю учня: Михайлик Сергій)
Учень: (читає умову і записує розв’язання на дошці) № 438. Розкрийте дужки:
; (в цій вправі застосовуємо розподільну властивість множення і в наступних пунктах аналогічно)
;
8) ;
9) .
Вчитель: Добре, Сергію. Сідай (Оцінюю учня) Наступна вправа № 97 із збірника ст.41. (читаю умову задачі і викликаю до дошки учня: Павлів Катерина). З міста одночасно і в одному напрямку вирушили вантажний і легковий автомобіль. Швидкість легкового автомобіля 76км/год, вантажного – 58км/год. Яка відстань буде між автомобілями через 4год?
Учень: цю задачу можна розв’язувати кількома способами, але ми використаємо розподільну властивість множення.
76*4-58*4=(76-58) *4=18*4=72 (км) – така відстань буде між автомобілями через 4год.
Відповідь: 72км.
Вчитель: Добре. А скажи, будь-ласка, чому ми віднімаємо.
Учень: тому, що автомобілі рухаються в одному напрямку і відстань між ними буде малою, якби вони рухались у протилежних напрямках, то ми б додавали, бо відстань між автомобілями велика.
Вчитель: Молодець, Катю. (Оцінюю учня) Сідай.
5. Домашнє завдання
Вчитель: Відкрийте будь-ласка ваші щоденники і запишіть домашнє завдання: п.16, впр. №437, №439, ст.41 № 98(із збірника). Вправи подібні до тих що виконували на уроці.
6. Підсумок уроку
Вчитель: Отже, яку властивість множення ми сьогодні розглянули?
Учні: Ми сьогодні розглянули розподільну властивість множення.
Вчитель: Зачитайте, будь-ласка, як формулюється розподільна властивість множення відносно додавання.
Учень: (зачитує) Щоб помножити число на суму, можна це число помножити на кожний доданок і знайдені добутки додати.
Вчитель: Ви всі сьогодні молодці, гарно працювали, я задоволена вашою роботою на уроці. Які є до мене запитання? (Якщо є, то даю на них відповіді) Урок закінчено. До побачення.
Розв’язання домашніх вправ.
№ 437. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:
47*632+632*53=632*(47+53) =632*100=63200;
598*49-597*49=(598-597) *49=1*49=49;
754*324-754*314=754*(324-314) =754*10=7540;
37*46-18*37+37*72=37*(46-18+72) =37*100=3700.
№ 439. Розкрийте дужки:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) .
№ 98. Від однієї пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два пароплави. Швидкість першого пароплава дорівнює 27км/год, а другого – 36км/год. Яка відстань буде між ними через 3год після початку руху?
27*3+36*3=3*(27+36) =3*63=189 (км) – така відстань буде між пароплавами через 3год.
Відповідь: 189км.

Література:

1.           Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.5-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2007. – 96 с.
2.           Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5-го класу. – Х.: Гімназія, 2005. – 288с.
3.           Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Збірник завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. – Х.: Гімназія, 2007. – 120с.
4.           Ензельт Ольга. Уроки математики в 5 класі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 288с.
5.           Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. Посібник. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1989. – 367с.

1. Реферат Финансовое планирование на предприятиях агропромышленного комплекса
2. Биография на тему С Л ВАЙС
3. Реферат Чохская культура
4. Доклад на тему Иоганн Кеплер
5. Реферат Состояние и перспективы развития производства кокса и пека из нефтяного сырья
6. Реферат на тему India Essay Research Paper India Backgroundby Mimi
7. Реферат на тему Death And Bereavement Essay Research Paper Death
8. Реферат на тему Macbeth And Lies Essay Research Paper Shakespeare
9. Реферат на тему Comparison Of Piaget And Freud Essay Research
10. Реферат на тему Романтический герой в русской литературе