Реферат

Реферат Україна напередодні Першої Світової війни

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2015-10-28

Повідомлення

на тему:«Україна напередодні Першої Світової війни»Підготувала:

Головенкіна Катерина

Учениця 10-В класу

Гімназії №15

(історія України)

Україна на передодні Першої Світової війни. Зародження українського руху

Війни міждержавні і громадянські, локальні і світові, справедливі і загарбницькі. Ще у первісні часи люди воювали за їжу, за зручну печеру, за жінку. Пізніше - за іншу здобич, за дорогоцінне каміння, золото. Потім загарбували території заради природних ресурсів, світового панування... Різні часи, різні масштаби, різна зброя - та лишалася сутність. Адже так чи інакше, війна - це лихо, незалежно від того, визвольна вона чи загарбницька, бо страждають прості люди, плачуть матері й вдови, зростають сиротами діти. Перша світова війна (1914-1918 pp.) дуже дорого обійшлася людству: 10 млн вбитих, 20 мли покалічених людей, десятки тисяч спалених сіл і міст, фабрик і заводів, ферм і шкіл. Це далеко не повний перелік втрат, яких зазнало господарство земної кулі.  Перша світова війна мала колосальне соціально-економічне й епохальне загальноісторичне значення. Наслідками війни стали могутні революційні катаклізми, що мали своїм добутком розпад імперій Романових, Гогенцоллернів і турецьких султанів; почався незворотний процес руйнування колоніальних імперій - Великої Британії, Франції; на історичну арену вийшли нові держави, серед них і Українська Народна Республіка.  Вплив подій Першої світової війни в Україні та розгортання громадсько-політичних процесів в українських землях є проблемою, яка ще потребує детального і ґрунтовного дослідження.

Українські землі в роки першої світової війни

Реалізація аграрних реформ була перервана Першою світовою війною, що спалахнула у 1914 р.. Ця війна виросла із протиріч двох угруповань європейських держав, які змагалися за розділ і перерозподіл світу. Чільне місце у планах ворогуючих блоків відводилось українським землям. Царська Росія намагалася посилити свій вплив на Балканах, для чого необхідно було добитися ослаблення Австро-Угорщини шляхом відторгнення від неї Галичини та Буковини. Австро-Угорщина не тільки наполягала на збереженні свого панування на цих територіях, а й обґрунтовувала, необхідність включення до свого складу Волині та Поділля. З українськими землями були пов'язані інтереси великих німецьких промислових монополій, які розраховували значно ослабити Росію відторгненням від неї українських земель і включення їх до складу Німеччини. На приєднання українських земель Бессарабії й частини Буковини за сприятливими для себе умовами розвитку війскового конфлікту розраховувала Румунія. Усе це призвело до того, що в урядових колах обох угрупувань під постійним контролем перебувало так зване українське питання. Для чого робилися, спроби спровакувати і всіляко підтримати сепаратистські настрої у протилежному таборі для ослаблення потенційного противника. Уже з самого початку Першої світової війни, яка з боку обох ворогуючих таборів вважається Імперіалістичною, несправедливою, загарбницькою, державний кордон між Росією і Австро-Угорщиною перетворився на лінію фронту, а українські землі стали плацдармом кровопролитних боїв упродовж кількох років. В арміях обох сторін було чимало українців. Кілька мільйонів їх було мобілізовано до лав російської армії, а понад 250 тис. українців, а також кілька тисяч українських січових стрільців воювали на боці австро-німецького блоку. На 450-кілометровому фронті розгорнулася одна з найбільших у Першій світовій війні Галицька битва(18 серпня-21вересня1914р.) за участю з обох боків понад 1,5 млн солдатів і офіцерів. Вона була успішною для Росії. Із завойованих нею територій було утворено чотири губернії, об'єднаних у військове генерал-губернаторство. До спеціально створеного табору було кинуто ЗО тис. українофілів і русофілів . Під час відступу австрійська армія вдалася до репресій щодо українського населення, запідозрюваного у симпатіях до Росії. Після приходу в Галичину російських військ почалося переслідування прибічників Австро-Угорщини і уніатського духовенства. Навесні-влітку 1915 р. австро-угорські війська внаслідок масштабного контрнаступу повернули більшу частину втраченої території. Почалися нові репресії проти мирного населення, особливо тих, хто з різних причин співпрацював з російською адміністрацією. Після брусилівського прориву навесні 1916р. Росія знову захопила Галичину і Волинь, і події почали розвиватися за відомим сценарієм. Тим часом війна суттєво підірвала продуктивні сили. В Україні у 1914-1916 рр. закрилося понад 1400 підприємств , значно скоротилися посівні площі, на 200 млн пудів знизився збір зерна порівняно з 1913 р.. Наростала хвиля могутнього антивоєнного і антисамодержавного руху. Війна, таким чином, не тільки не виправдала сподівань царизму на зміцнення свого панування та нові територіальні придбання, а навпаки, значно прискорила його загибель. Початок XX ст. у житті українського народу насичений подіями-великої історичної ваги. Національно-визвольний рух піднявся на новий щабель розвитку. На його стан, а також на зміцнення робітничого і соціал-демократичного руху безпосередній вплив справили демократична революція у Росії та Перша світова війна.

Український національний рух напередодні Першої світової війни


Національний рух у Галичині. Одним з найхарактерніших проявів національного життя в Україні було пробудження соціальної активності українського селянства. У 1902 році Східна Галичина була охоплена сільськогосподарським страйком, в якому взяли участь близько 200 тисяч селян. Основними вимогами страйкарів були піднесення заробітної плати польськими поміщиками під час сільськогосподарських робіт та припинення втручання польської адміністрації в еміграцію селян і робітників в Америку. Страйк мав одночасно соціальний і національний характер і був спрямований проти польського панування в краю. Він завершився повною перемогою селян і показав зразок національної солідарності. Політична мобілізація галицького селянства стала великим здобутком українського національного руху. За два передвоєнні десятиліття на місці пригнобленої і безправної селянської маси виросла свідома своїх політичних інтересів українська нація. Це цілковито змінило загальний баланс сил двох головних галицьких національностей: якщо польська еліта, зберігаючи свою політичну монополію в краю , й далі переважала українську, то українське селянство своєю організованістю і національною свідомістю значно перевищувало польське. Усі свої здобутки українцям доводилося виборювати у впертій боротьбі з польською адміністрацією та польськими політичними силами краю. Українсько-польські стосунки на початку ХХ століття набрали гостро конфліктного характеру, характеру неоголошеної війни, найвиразнішими проявами якої стали замах на Івана Франка 1897 року, криваві розправи над українськими виборцями, вбивство галицького намісника графа Андрія Потоцького українським студентом у 1908 році та вбивство польськими студентами одного з лідерів українського студентського руху Адама Коцка у 1910 році. Політична боротьба точилася навколо двох питань: створення українського університету у Львові та проведення виборчої реформи, яка б збільшила представництво українців у галицькому соймі. У лютому 1914 року завдяки активним діям митрополита Андрія Шептицького був укладений польсько-український компроміс, згідно з яким українці повинні були одержати третину місць у галицькому соймі і повноправне представництво у різних соймових комісіях. Польсько-український компроміс сильно підважив монополію поляків на владу, передусім в освітніх і культурних питаннях. Поляки зобов'язалися не чинити перешкод заснуванню українського університету у Львові. У березні 1913 р. виникло військове товариство "Січові стрільці". До початку першої світової війни таких товариств налічувалось близько ста. "Січі" вели культурно-освітню роботу. Вони, зокрема, брали участь у шевченківських ювілеях. З їх ініціативи були відкриті пам'ятники Т. Шевченку у Вовчинці, Надієві, Микулинцях, Вовчківцях, Косові та в інших містах і селах Галичини. 100-річний ювілей Кобзаря вони використали і в політичних цілях. 28 червня 1914 р. спортивні й військові "Січі" провели багатотисячні мітинги під гаслами визволення від іноземного гніту Галичини та Наддніпрянської України та створення на цій основі єдиної самостійної України. Війна і наступні національні змагання стали великим випробуванням для українського народу. Західноукраїнська Народна Республіка перейняла найкращі традиції національної солідарності й організованості, характерні для передвоєнного українського руху в Галичині. Національний рух на наддніпрянській Україні. Наприкінці ХІХ століття відбувається політизація національного руху і на східноукраїнських землях. Виникає ціла низка політичних гуртків та перших політичних партій. У 1897 році в Києві на нелегальному з'їзді представників усіх громад України було утворено Загальну українську безпартійну організацію на чолі з Володимиром Антоновичем та Олександром Конинським. У 1904 році вона перетворилася в Українську демократичну партію. У 1897 році у Харкові заходами Дмитра Антоновича (сина Володимира), Лева Мацієвича та Михайла Русова виникла студентська група, на основі якої 19000 року була створена Революційна українська партія(РУП). У 1900 році харківський адвокат Микола Міхновський видав у Львові брошуру під промовистою назвою “Самостійна Україна”. Ця книжка вперше на східноукраїнських землях проголошувала ідеал “єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від гір Карпатських аж по Кавказькі”. Однак на відміну від Галичини, де всі українські партії перейшли на самостійницькі позиції, постулат політичної самостійності України не прийнявся на східноукраїнському ґрунті. РУП, яка спочатку прийняла брошуру “Самостійна Україна” за свою програму, згодом відмовилася від неї і перейшла на федеративні позиції. Михновський у 1902 році утворив Українську національну партію, яка, хоч і прийняла постулат політичної самостійності, не змогла знайти багато прихильників. Переважна більшість українських партій, що виникла на початку ХХ століття на Наддніпрянській Україні, теж виступали поборниками перебудови Росії у федерацію, в якій Україна користувалася б правами національної територіальної автономії, а не самостійної держави. На самостійницьких позиціях напередодні першої світової війни серед східноукраїнських лідерів крім Миколи Міхновського стояли лише відомий український історик В'ячеслав Липинський та публіцист Дмитро Донцов. Під час спроби провести у Львові свій ІІ з'їзд наприкінці 1904 року РУП розпалася остаточно. Частина її членів під керівництвом М.Меленевського на початку 1905 року утворила Українську соціал-демократичну спілку. Інша частина, у керівному ядрі якої були В.Вінниченко, С.Петлюра і М.Порш, у грудні 1903 року трансформувалася в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП). Програма УСДРП, який судилося відіграти величезну роль у розгортанні українського національно-визвольного руху, за змістом нагадувала програму німецької соціал-демократії. На відміну від програм загальноросійської соціал-демократичної партії в ній не було положення про диктатуру пролетаріату. Конфіскація поміщицьких земель не передбачалася. Партія добивалася автономії України.

Практично всі українські партії одстоювали у цей час ідею автономії України у складі Росії. Після поразки революції 1905 р. у Російській імперії запанувала реакція 1907-1910 рр. її головним провідником був міністр внутрішніх справ (з 1906 р.) Петро Столипін (1862- 1911). По всій країні були заведені військово-польові суди. Одним з елементів столипінської реакції було переслідування національних меншин. У 1910 р. Столипін видав обіжник, в якому зачислив український народ до "чужорідних" ("инородцев") і забороняв будь-які українські організації. У 1911 р. він заявив, що "історичним завданням російської державності є боротьба з рухом, у теперішнім часі прозваним українським, що містить у собі відродження старої України й устрою малоросійської України на автономних національно-територіальних основах". У часи столипінської реакції були закриті товариства "Просвіта" та інші українські організації, заборонено продавати українські книжки (в тому числі навіть Євангеліє українською мовою, що його видав Синод), проводити концерти, вечори. Царизм на Україні переслідував українську мову й культуру - мова українська була заборонена в навчальних закладах І адміністративних установах, припинено видання українських газет і журналів, художньої літератури В школах не можна було співати українських пісень, читати вірші й виконувати українські мелодії. Столипін українців разом з іншими пригнобленими народами оголосив "інородцями" й заборонив їм створювати будь-які товариства, клуби, музично-драматичні гуртки, видавати газети рідною мовою. Український визвольний рух опинився в складному становищі. Розпадається Українська радикально-демократична партія. У 1909 р. припиняє своє існування «Спілка». Разом із тим частина діячів Української соціал-демократичної партії, зокрема С. Петлюра, В. Садовський, беруть участь у створенні між партійного політичного блоку -- Товариства українських поступовців (ТУП). Активними діячами Товариства були М. Грушевський, С. Єфремов, В. Винниченко, Є. Чикаленко, Д. Дорошенко, Л. Старицька-Черняхівська та ін. Найближчим своїм завданням ТУП вважало українізацію освіти, громадських установ, суду й церкви. Політичну лінію Товариства проводила газета «Рада». Значна увага приділялася відстоюванню українських інтересів у Державній Думі. Найбільш реакційна за своїм складом 3-тя Державна Дума відхилила питання про українську мову навчання в початкових школах, а також про вживання української мови в судах. У 1913 р., коли була скликана 4-та Дума, ТУП у своїх домаганнях заручилося підтримкою фракцій трудовиків та кадетів. Проте консервативна більшість Думи і на цей раз заблокувала ці питання, хоча тоді ж латишам, естонцям, татарам та деяким іншим народам було дозволено заснувати школи з національною мовою викладання. Утиски з боку царського уряду продовжувалися й надалі. У 1914 р. уряд заборонив святкування дня народження Т. Шевченка. Це викликало хвилю протестів по всій Україні. Слова обурення пролунали навіть у Державній Думі. Тут вперше розгорнулася гостра дискусія з українського питання, і це справило велике враження не тільки в Думі, а й поза її межами. Незважаючи на репресії з боку влади, українське студентство у березні 1914 р. вийшло на маніфестацію під жовто-блакитними прапорами. Поступово український національний рух набирав нових сил. Але цей процес на певний час припинила Перша світова війна. Загалом же напередодні першої світової війни український рух у Російській імперії був дуже слабким через постійні заборони і переслідування. Національний рух часто змушений був обмежуватися лише добрими побажаннями. Якщо у Галичині напередодні першої світової війни українська політична нація практично вже існувала, то на Східній Україні їй довелося формуватися в огні війни і революції 1917-1920 років. Тяжко було приступати до будівництва національної держави, не маючи за собою навіть початкових українських шкіл. Досвід українського національного відродження кінця XVIII - початку XX ст. мав велике значення. Він наочно продемонстрував, що українська нація могла формуватися і розвиватися навіть за найскладніших умов, а отже, є стійкою й життєздатною спільнотою. Демократичні традиції національного відродження стали міцним набутком українського руху і в XX ст.1. Реферат на тему Культура Руси X века
2. Реферат Статистичне вивчення продуктивності праці
3. Реферат на тему Федерализм как идеология самоуправляющегося общества
4. Реферат на тему Commoner Essay Research Paper Whether it be
5. Диплом Виды наказаний связанных с лишением свободы
6. Курсовая Принципы и этапы составления годового бухгалтерского баланса
7. Реферат Управление финансовыми активами компании
8. Реферат Понятие и сущность конфликта 2
9. Реферат Туркестанский легион
10. Курсовая Договор банковского счёта 2