Реферат

Реферат Метод магнітної стінки

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2015-10-28

Лекція 16

Метод магнітної стінки.

Він застосовується при аналізі діелектричних резонаторів.


Обернена ситуація – хвиля виходить з металу (або діелектрика) в вакуум.


Зліва – стояча хвиля, справа – біжуча, звичайна, зі сталою амплітудою.

Тільки таким чином можна досягти виконання умов: , ; якщо на границі ЕП має максимум, а МП – мінімум (вузол).

В середині з великим ЕП сильно поглинається, а МП залишається сталим.

Магнітна стінка виникає при виході хвилі з діелектрика з . Це означає, що на межі (на відміну від електричної стінки, яка утворюється при виході хвилі, де ).

Метал: .

Діелектрик : .

Самостійно: Знайти умови існування хвилі, частоти за аналогією з задачею для металу.

Вимушені коливання.

Лема Лоренца і теорема взаємності.

В лінійних полях немає взаємодії між полями. Однак, існують випадки, коли лінійні поля впливають одне на одне. Уявимо, що є два незалежних ЕМ – процеси:

- диференціальний вигляд леми Лоренца.

- лема Лоренца. (поля не незалежні, а залежать одне від одного).

Розглянемо ситуацію, коли : , бо на всі фотони затухають. , .

Розглянемо два диполі:

- енергія першого диполя у полі .

- теорема взаємності.


Приймач не тільки приймає, але й випромінює. Для того, щоб десь збудити поле, потрібно, щоб це поле збуджувало струм в нашій антені тобто потрібно розмістити антену в центрі, де поле найбільше.

Збудження хвиль у хвильоводі.

У хвильоводі можуть існувати лише Е та Н – хвилі.


1. Реферат на тему Гносеологическое понимание истины и ее концепции в истории философи
2. Реферат на тему Examples Of Differences In University Education Essay
3. Контрольная работа Метод естественного электрического поля
4. Реферат на тему The Glass Menagerie Essay Research Paper OutlineThesis
5. Доклад Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности
6. Реферат К вопросу об интеграции России в мировую экономику
7. Реферат на тему The Hero Within Essay Research Paper Within
8. Реферат Федеральная корпорация страховых депозитов США и ее роль в защите частных вкладчиков от потерь
9. Реферат на тему Political Movements Essay Research Paper Many social
10. Контрольная работа Порядок формирования и исполнения расходной части бюджета