Презентация

Презентация на тему Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2015-05-31
Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Graphics

Graphics

Біологічні чинники, а саме - характер ушкодження мозку

 • Біологічні чинники, а саме - характер ушкодження мозку

 • Генетичні чинники, можливо, визначають не тільки формування мисленнєвої і мовленнєвої системи, але й конкретні психопатичні синдроми, які зачіпають особистісну сферу людини з порушеннями мовлення

 • Психологічні рефлексивні переживання дитиною власної неповноцінності, які досить часто ігноруються.

Graphics

Дефіцит спілкування і недостатність володіння прагматикою спілкування (комунікативна депривація і фрустрація).

 • Дефіцит спілкування і недостатність володіння прагматикою спілкування (комунікативна депривація і фрустрація).

 • Вимоги, що висуваються соціумом до тих здібностей, які формуються у дитини не благополучно.

Graphics

 • 3.1. Обґрунтування змісту і методики експериментального дослідження самооцінки у дітей дошкільного віку із ЗНМ

 • 3.2. Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

 • 3.3.Визначення ефективності впроваджених напрямів формування самооцінки у дітей із загальним недорозвитком мовлення

Graphics

Метод спостереження за ігровою і навчальною діяльністю дошкільників.

 • Метод спостереження за ігровою і навчальною діяльністю дошкільників.

 • Проективні малюнкові тести „Намалюй сім’ю”, „ Автопортрет”.

 • Методики на визначення самооцінки Г.Урунтаєвої.

 • Методика для вивчення самооцінки

 • М. Курінної.

Graphics

 • поведінковий;

 • пізнавально-інтелектуальний;

 • комунікативний.

Graphics

високий,

 • високий,

 • середній,

 • низький.

Graphics

Graphics

 • психологічна робота з родиною та педагогами;

 • метод ідентифікації з лялькою або улюбленою твариною;

 • довірлива бесіда і метод проблемних прожективних ситуацій;

 • казкотерапія;

 • комунікативні ігри.

Graphics

 • Не оберігайте дитину від повсякденних справ, не прагніть вирішувати за неї всі проблеми, але і не перевантажуйте її тим, що їй непосильно. Нехай дитина виконує доступні їй завдання й одержує задоволення від зробленого.

 • Не перехвалюйте дитини, але і н е забувайте заохочувати її, коли вона цього заслуговує.

 • Заохочуйте в дитині ініціативу. Нехай вона буде лідером в усіх справах, але також покажіть, що інші можуть бути в чомусь кращими за неї.

 • Не забувайте заохочувати інших дітей в присутності вашої дитини. Підкресліть достоїнства іншої дитини й доведіть, що й ваша дитина може також досягти схожих результатів.

Graphics

Демонструйте на собі адекватність ставлення до успіхів і невдач. Оцінюйте вголос свої можливості й результати виконаної вами справи.

 • Демонструйте на собі адекватність ставлення до успіхів і невдач. Оцінюйте вголос свої можливості й результати виконаної вами справи.

 • Не порівнюйте дитини з іншими дітьми. Порівнюйте її із самою собою (тією, якою вона була вчора чи, можливо, буде завтра).

 • Постійно зміцнюйте у дитини впевненість у собі, у власних силах.

 • Важливо, щоб дитина повсякчас почувала, що ви її любите, цінуєте і приймаєте її. Не соромтеся зайвий раз її приголубити або пожаліти. Нехай вона бачить, що потрібна і важлива для вас.

Graphics

Об’єкт — процес діагностування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

 • Об’єкт — процес діагностування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

 • Предмет дослідження — напрямки формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

 • Мета нашої роботи — на основі аналізу спеціальної психолого-педагогічної літератури теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність напрямів формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

Порівнюючи дані констатувального та контрольного експериментів, ми виявили, що у дітей експериментальної групи з’явився високий рівень сформованості самооцінки (13%),а також низький рівень змінився з 40% на 30%; а у дітей контрольної групи, в якій не застосовували систему формування самооцінки результати погіршились: відсоток дітей з високим рівнем сформованості самооцінки зменшився з 10% на 8% .

 • Порівнюючи дані констатувального та контрольного експериментів, ми виявили, що у дітей експериментальної групи з’явився високий рівень сформованості самооцінки (13%),а також низький рівень змінився з 40% на 30%; а у дітей контрольної групи, в якій не застосовували систему формування самооцінки результати погіршились: відсоток дітей з високим рівнем сформованості самооцінки зменшився з 10% на 8% .

Graphics

Це підтвердило гіпотезу нашого дослідження, що формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ може бути успішним за умов: застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів і закономірностей формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку; впровадження спеціально організованого процесу формування самооцінки з використання новітніх методів і прийомів у поєднанні з традиційними у психокорекційній роботі.

 • Це підтвердило гіпотезу нашого дослідження, що формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ може бути успішним за умов: застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів і закономірностей формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку; впровадження спеціально організованого процесу формування самооцінки з використання новітніх методів і прийомів у поєднанні з традиційними у психокорекційній роботі.

Graphics

Автори:

 • Автори:

 • …….

 • …….

 • …….

Graphics

формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ може бути успішним за умов:

     • формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ може бути успішним за умов:
  • застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів і закономірностей формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку;
  • впровадження спеціально організованого процесу формування самооцінки з використанням новітніх методів і прийомів у поєднанні з традиційними у психокорекційній роботі.
Graphics

 • проаналізувати загальну та спеціальну психолого-педагогічну літературу з метою визначення понятійно-термінологічного апарату, у контексті дослідження проблеми;

 • з’ясувати й узагальнити структурні компоненти самооцінки як продукту самосвідомості людини та особливості її становлення в онтогенезі;

 • обґрунтувати методику експериментального дослідження і вивчити самооцінку у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ;

 • визначити шляхи формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Graphics

 

 •  

 • 1.1.Самооцінка як продукт самосвідомості людини та її структурні компоненти

  • 1.2.Науково-теоретичне становлення знань про самооцінку в історії психології
 • 1.3. Становлення самооцінки в онтогенезі

Graphics

оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей - є важливим регулятором поведінки.

 • оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей - є важливим регулятором поведінки.

Graphics

Самооцінка, на думку Л.Божович, Л.Благонадьожиної, Р.Стеркіної, характеризується з точки зору її адекватності і реалістичності.

 • Самооцінка, на думку Л.Божович, Л.Благонадьожиної, Р.Стеркіної, характеризується з точки зору її адекватності і реалістичності.

 • Мірою адекватності при цьому виступає її відповідність об’єктивній цінності індивіда.

Graphics

4 роки

 • 4 роки

 • Самооцінка пов’язується з успішністю предметної діяльності

 • 5,5 років

 • У ставленні дитини до себе починає проникати оцінка однолітка. Самооцінка також пов'язана з наочною діяльністю, але у відношення до себе починає проникати досвід взаємин дитини з однолітками в предметній діяльності.

 • 5,5-6,5 років

 • Втрата предметноїюдіяльностію свого провідного положення. Жоден вид дитячої діяльності (навіть гра) не має зв'язку з самооцінкою дитини. Самооцінка не пов'язана з соціальною сферою дошкільників. У цьому віці успішність предметної діяльності пов'язана тільки з передбачуваними дитиною оцінками цих дій іншими людьми.

 • 6,5 років

 • Відношення дитини до себе опосередковане оцінками однолітків, мамою і вихователем.

 • 7 років

 • Виробляє елементарні судження про свої досягнення, вчинки, якості. Прагне високої самооцінки, переживає оцінки, переживає свою відповідність-невідповідність певному еталону. Вміє порівняти себе з іншими. Усвідомлює зв'язок своєї самооцінки з реальними досягненнями та оцінками авторитетних дорослих. Виявляє здатність до елементарної рефлексії – усвідомлює, як її особливості сприймають дорослі та однолітки, може будувати свою поведінку з урахуванням можливих реакцій інших людей.

Graphics

 • 2.1.Концепції психічного дизонтогенезу у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку

 • 2.2.Зовнішні й внутрішні психологічні передумови формування самооцінки у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Graphics

а) внутрішні, які полягають особливостях функціонування психічних явищ, що залежать від впливу порушення;

 • а) внутрішні, які полягають особливостях функціонування психічних явищ, що залежать від впливу порушення;

 • б) зовнішні, які характеризуються впливом соціуму.


1. Презентация на тему Методы кибернетики 2
2. Сочинение на тему Сочинения на свободную тему - все начинается с любви... 5
3. Реферат Судьба России в трудах русских мыслителей конца XIX - начала XX веков
4. Реферат Государственная дума РФ правовой статус и структура
5. Отчет по практике на тему Учет себестоимости продукции
6. Реферат на тему Huckleberry Finn 8 Essay Research Paper Huckleberry
7. Реферат Aggressive moves counter SRB in flooded subsea pipeline
8. Реферат Интеллектуальные здания
9. Контрольная работа Сроки хранения жидких лекарственных форм
10. Реферат на тему Editha Essay Research Paper Feminism in American