Презентация

Презентация на тему Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2015-05-31
Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Graphics

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

Graphics

ЛОГОПЕДИЧНІ ГРУПИ У ДНЗ

 • діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення;

 • діти з загальним недорозвиненням І, ІІ, ІІІ рівнів;

 • діти з заїкуванням.

Graphics

Діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення перебувають у ДНЗ – 1 рік

 • Етапи корекційної роботи:

 • підготовчий;

 • формування мовленнєвих первинних умінь і навичок;

 • формування комунікативних умінь і навичок у різних видах мовлення.

Graphics

Мета дослідження:

 • виявити особливості та специфіку логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з порушеннями усного мовлення та визначити і науково обґрунтувати педагогічні умови її організації й експериментально перевірити доцільність логопедичної роботи в умовах загальноосвітніх дошкільних закладів

Graphics

Діти з загальним недорозвиненням І, ІІ, ІІІ рівнів перебувають у ДНЗ 3-4 роки:

 • Етапи корекційної роботи:

 • Робота по розвитку розуміння мовлення;

 • засвоєння лексичних і граматичних засобів мовлення;

 • Формування повноцінної звукової сторони мовлення;

 • Підготовка до оволодіння грамотою;

 • Розвиток зв’язного мовлення.

Graphics

Діти з заїкуванням перебувають у ДНЗ 1-3 роки

 • Етапи логопедичної роботи

 • підготовчий;

 • основний;

 • заключний.

Graphics

ВИСНОВКИ

 • система знань про мовленнєві розлади та їх усунення є актуальною;

 • усунення мовленнєвих порушень потребує інноваційних напрямів організації логопедичної роботи в сучасних умовах: особистісно-орієнтованого, конструктивно-комплексного, акустико-візуального;

 • розроблений навчальний посібникОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ“

Graphics

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

 • ©Автори:

 • …….

 • …….

 • …….

Graphics

Об’єкт дослідження:

 • логопедична допомога дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів

Graphics

Предмет дослідження:

 • організація логопедичної роботи у загальноосвітніх дошкільних закладах

Graphics

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

 • сімейне й суспільне виховання дітей дошкільного віку

 • первинна складова, система безперервної освіти в Україні

Graphics

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА -

 • цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення різнобічного розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей культурних потреб;

 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду

Graphics

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

 • Загальна декларація (тобто заява) прав людини (1948);

 • Декларація про права розумово відсталих осіб (1971);

 • Декларація про права інвалідів (1975);

 • Конвенція (тобто угода) про права дитини (1989);

 • Європейська хартія аутистів (1992).

Graphics

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ передбачають:

 • корекцію дефекту за допомогою особливої системи роботи;

 • подолання викривленого розвитку, що набувся вторинно внаслідок дефекту;

 • компенсацію розвитку за рахунок збережених функцій;

 • підготовку дитини до навчання в школі або занять у спеціальній школі

Graphics

СЛОВО ПРО МОВУ

 • Одним із найбільших скарбів, які успадковує кожний народ від своїх предків, є незаперечна його рідна мова. Мова ця - то дзеркало душі народу, то святиня, з котрою зв'язана не тільки минувшість, але і будучність народу, його повага в світі.

 • Михайло Подолинський

Graphics

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 • до революції логопедична допомога була приватною справою.

 • до 30-х років логопедична допомога надавалася лише школярам.

 • з 40-их років порушення мовлення у дітей дошкільного віку стають предметом уваги науковців і практиків.


1. Реферат Валютный контроль в Российской Федерации за экспортными и импортными внешнеэкономическими сделка
2. Реферат на тему Death Of A Salesman Charatcer Dvelpomnet Essay
3. Реферат The Araby By James Joyce Essay
4. Курсовая на тему Политическое развитие США после гражданской войны в 1861 году
5. Реферат Психологическое консультирование родителей и детей с отклонением в развитии
6. Статья на тему Паблик рилейшнз 2
7. Реферат на тему Культура Київської Русі
8. Реферат А. Гамильтон и американская Конституция
9. Реферат на тему Catch22 Essay Research Paper Since the dawn
10. Реферат на тему Дистрибутивний аналіз Методика безпосередніх складників Трансформ