Лабораторная работа

Лабораторная работа на тему Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово аналітичної інформаційної

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2014-12-15

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн


Східноєвропейський університет економіки та менеджменту
ЗВІТ
з курсу «Корпоративні інформаційні системи»
на тему: «Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert»
Виконала:
студентка ІV курсу групи ЗМФЗ – 41
Дідаш Марина Анатоліївна
зал. кн. № 501
Перевірила:
викладач курсу «Корпоративні інформаційні системи»
Гадецька Зоя Метрофанівна
2008-2009

Мета роботи: придбати практичні навички роботи з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; вивчити основних функцій та модулі цієї системи; навчитися використовувати систему Project Expert для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану.

Опис основних функцій та модулів пакету «Project Expert»

Найбільш відомими програмами для фінансового планування та аналізу це продукти фірми «Про-Інвест-ІТ»: Project Expert, Audit Expert, Marketing Expert, Forecast Expert.
Система Project Expert виробництва фірми «Про-інвест-ІТ» (Росія) являє собою систему підтримки прийняття рішень для розроблення, аналізу та вибору оптимального плану розвитку бізнесу, створення та аналізу фінансових планів та інвестиційних проектів. Project Expert дає можливість моделювати діяльність підприємств будь-якої галузевої належності та різних масштабів - від невеликих приватних підприємств до холдингових структур.
Лінійка програмних продуктів Project Expert відповідає різним масштабам підприємств і різним рівням складності задач планування їх розвитку:
Project Expert Professional (PE Prof) - орієнтований на середні та великі підприємства, дає змогу проаналізувати доцільність відкриття нових напрямів бізнесу та альтернативні сценарії розвитку, визначити ефективність інвестицій із використанням інструментарію оцінювання вартості бізнесу. Система забезпечує контроль процесу виконання проектів.
Ріс Holding (модифікація Project Expert Professional) - для групи диверсифікованих підприємств, що реалізують декілька проектів. Програма дає змогу створити систему фінансового керування холдингової компанії, за якої одне з підприємств розподіляє фінансові ресурси, необхідні для виконання проектів. Модель відстежує взаємні зобов'язання фірм, які входять у холдинг, і грошові потоки між ними. Ріс Holding орієнтований також на кредитні відділи банків та інвестиційних компаній і дає можливість раціонально організувати їх роботу. Програма допомагає вибрати найефективніше сполучення проектів, що фінансуються спільно, забезпечити контроль їх виконання, своєчасно прийняти рішення про припинення фінансування.
Project Expert Lite (PE Lite) - версія для малого підприємства. Система дає змогу швидко розробити бізнес-план, який відповідає міжнародним стандартам, для подання у банк та одержання кредиту.
Project Expert Standard (PE Standard) - для відділів планування і розвитку невеликих підприємств.
Імітаційна фінансова модель підприємства, побудована з використанням Project Expert, забезпечує генерацію стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів за допомогою реалізованих у часі бізнес-операцій. Під бізнес-операціями розуміються конкретні дії, здійснювані підприємством у процесі економічної діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках руху грошових потоків.
Основні функції Project Expert:
Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам;
Проведення аналізу проекту (розрахунок фінансових показників, оцінка ефективності роботи);
Контроль за виконанням проектів.
Project Expert дає змогу:
підготувати бізнес-план інвестиційного проекту, який відповідає міжнародним стандартам;
розрахувати різні варіанти проекту і порівняти їх між собою;
провести всебічний аналіз проекту: аналіз загальної ефективності, аналіз чутливості та аналіз ефективності проекту для окремих його учасників;
провести аналіз проекту із урахуванням неточності початкових даних з застосуванням методу статистичного аналізу Монте-Карло;
побудувати інтегровані фінансові потоки для групи проектів; оцінити ефективність діяльності компанії, яка здійснює комплекс різних проектів; скласти бюджет для групи проектів;
здійснювати контроль за виконанням проектів, порівнюючи проектні та реальні грошові потоки.
Project Expert реалізує функції обміну даними (проектами, стартовими балансами, планами збуту, підсумковими таблицями, текстовими файлами) з системами планування та управління проектами (MS Project, Primavera Project Planner), імпорту даних з програми фінансового аналізу Audit Expert і програми розроблення стратегічного плану маркетингу Marketing Expert, експорту даних у MS Word, MS Excel, MS Access, MS FoxPro тощо.
Завдання:
Розробити модель інвестиційного проекту, визначивши: вид економічної діяльності, тривалість проекту, види продукції або послуг, структуру підприємства, стартовий баланс - за необхідності, план виробництва і збуту, прямі та непрямі витрати.
Увести дані щодо моделі проекту у Project Expert, здійснити обрахунок проекту, визначити потребу у фінансуванні і вибрати джерела фінансування.
За допомогою засобів Project Expert виконати аналіз проекту і зробити висновки щодо його реальності та можливостей оптимізації.
Сформувати і надрукувати бізнес-план проекту та оформити звіт з лабораторної роботи. Звіт має містити сформований у Project Expert бізнес-план інвестиційного проекту і висновки щодо ефективності проекту.
Підготуватися до захисту лабораторної роботи.

Опис послідовності виконання завдання

1. Запустила програму, вибравши Пуск/Программы/Project Expert Holding (можна запустити програму за допомогою ярлика). Вибрати команду меню Проект/Новый (можна натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів) і у вікні Новий проект ввела:
назву проекту (Проект меблевої фабрики);
варіант (назву варіанта1);
автора (Дідаш);
тривалість (2 роки);
ім'я файла з розширенням рех. У полі Шаблон залишила запропонований програмою шаблон (який містить лише дані про податки). Натиснула ОК. Протягом подальшої роботи над проектом час від часу зберігала файл проекту.
У розділі Окружение вибрала модуль Валюта. Вибрала основну валюту (гривня) та другу (долар США). Ввела величини приросту курсу другої валюти в% (зі знаком «+», якщо курс збільшується, та «-» - якщо зменшується).
Розділ Проект.
У модулі Список продуктов ввела 3 продукти виробництва. Ввела з клавіатури одиниці виміру. Дати початку продажу залишити без змін.
У модулі Отображеиие данных/Масштаб вибрала бажаний масштаб. У вкладці Опюбражение данных/Итоговые таблицы вказала бажані характеристики. У вкладці Отображение данных/Таблица кэш-фло встановила позначку Дисконтировать строки при отображении, якщо у результатах треба бачити звіт про грошові потоки, перераховані з огляду на ставку дисконтування.
У модулі Настройка расчета/Ставка дискоитирования вказала крок дисконтування (рік) і ставки дисконтування (приблизно 30% для гривні і 11% для долара). Ставка дисконтування використовується для перерахування майбутніх надходжень на момент початку проекту і приблизно дорівнює процентній ставці банку. У вкладці Настройка расчета/Детализация встановила позначку на Разнесение издержек. У вкладці Настройка расчета/Показатели эффективности встановила позначку для врахування процентів по кредитах і зменшити частку виплат до 60-80%.
Розділ Компания.
Для нових проектів активи у балансі не вводилла, а описала їх в Инвестиционном плане.
У модулі Банк - Система учета вибрала місяць початку фінансового року (січень) і принцип обліку запасів матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції на складах підприємства: FIFO - метод оцінювання запасів за цінами перших закупівель «first input first output»). Собівартість товарів, куплених раніше, в першу чергу переноситься на товари, продані раніше. Метод збільшує вплив циклу економічного розвитку на показник доходу.
У модулі Структура компании додала у компанію три підрозділи за допомогою кнопки Добавить подразделение або контекстного меню. Ввесла найменування підрозділів. Розподілила обсяги виробництва продукції між компанією та її підрозділами. Для цього зменшила обсяги продукції, що припадають на компанію, або взагалі вилучити деякі з продуктів (за допомогою кнопки Удалить) і додала їх у підрозділи (кнопка Добавить продукт). Загальна величина виробництва кожного продукту має становити 100%.
Розділ Окружение.
У модулі Учетная ставка задала ставку рефінансування - частку, у якій процентні платежі за кредити відносяться на витрати (решта - на прибуток). Значення ставки рефінансування не перевищує значення процентної ставки плати за кредит і може дорівнювати для гривні 28%, для долара - 11%.
У модулі Инфляция ввесла рівні інфляції для обох валют. Інфляція може вводитись окремо для кожної групи об'єктів (якщо для них рівні інфляції різні) або одразу для всіх груп об'єктів, (якщо встановлено позначку Использовать для всех обьектов). Інфляцію для наступних років (після першого) можна ввести, вказавши тенденції змінення (зі знаком «+» або «-») і натиснувши кнопку Пересчитать.
У модулі Налоги змінила параметри стандартних для російського законодавства податків, заданих файлом шаблону, на українські. Зайві податки вилучила за допомогою клавіші Del.
Розділ Инвестиционный план.
У модулі Ресурси ввесла декілька ресурсів, які витрачатимуться під час попередньої та підготовчої стадій інвестиційного плану. Додавання нового ресурсу здійснювала за допомогою клавіші Insert або команди контекстного меню Добавить. Для нового ресурсу вибрала тип з випадного списку, вказала одиницю виміру і ціну.
У модулі Календарний план ввела етапи проекту.
На попередній стадії інвестиційного плану можуть реалізовуватись такі етапи: техніко-економічне обґрунтування проекту, технічне завдання, вибір джерел фінансування, погодження проекту із зовнішніми організаціями. На підготовчій стадії: реєстрація і створення підприємства; науково-дослідні роботи; підготовка проектної, конструкторської та технологічної документації; будівельні роботи; купівля і монтаж обладнання; рекламні заходи. На виробничій стадії: виробництво кожного виду продукції (послуг). Спочатку ввела етапи попередньої і підготовчої стадій, а потім виробничі етапи.
Для додавання у діаграму Ганта нового етапу слід використовувала екранну кнопку Добавить этап. Для введення невиробничих етапів вказувала їх назву, обсяги витрат ресурсів, тривалість. Для таких етапів, як «цех: проектування, будівництво», «обладнання: купівля, встановлення, налаштування» у вікні Редактирование этапа проекта встановила позначку Этап является активом і натиснула кнопку Характеристики. Далі у вікні Характеристики актива вибрала тип активу за допомогою перемикача і ввела дані щодо амортизації активу.
За необхідності об'єднати етапи в групи слід виділити декілька етапів і натиснути кнопку Сгруппировать. При цьому група етапів буде підпорядкована попередньому етапу.
Для хронологічного зв'язування етапів слід натиснути кнопку Связывание і протягнути курсором з натиснутою кнопкою миші від одного до іншого етапу. Для повернення до звичайного вигляду курсора натиснути екранну кнопку Выделение.
Для переміщення етапу слід скористатися кнопкою Перемещение.
Для додавання у діаграму виробничого етапу слід натиснути екранну кнопку Добавить производство і вибрати найменування продукту (послуги). Зазначені дії слід повторити для всіх видів продукції (послуг). Етап виробництва слугує лише для позначення можливості виробництва, а не фактичного його початку. Фактичний початок виробництва та його обсяги визначаються операційним планом проекту.
Розділ Операционный план.
У вікні модуля План сбыта встановила позначку Детальное описание. Додала варіанти збуту продуктів («на експорт»), використовуючи клавішу Insert та екранну кнопку Варианты, і ввела ціни на продукти в основній валюті з урахуваням ПДВ (для внутрішнього ринку) або другій валюті з урахуванням податку на експорт (для зовнішнього ринку). Для всіх варіантів ввела обсяги збуту, натиснувши екранну кнопку Быстрый ввод і вказавши максимальний обсяг продажу та тривалість періоду зростання обсягів продажу, час початку спаду обсягів продажу і тривалість життєвого циклу продукту. Після введення обсягів продажу обнулила обсяги у тих місяцях, що за календарним планом передують етапам виробництва, а також за перший місяць виробництва.
У модулі Материалы и комплектующие за допомогою клавіші Insert або команди Добавить контекстного меню додала три види матеріалів, що мають використовуватися у виробництві продукції, вказавши для кожного виду одиницю виміру і ціну.
У модулі План производства для кожного виду продукції ввела прямі витрати на одиницю продукції і графік виробництва. Під час уведення прямих витрат слід стежити за тим, щоб їхня загальна вартість на одиницю продукції не перевищувала ціну, введену у модулі План сбыта.
У вкладці Материалы встановила перемикач у положення Список материалов и комплектующих і за допомогою клавіші Insert або контекстового меню додати у список матеріали і комплектуючі вироби та вказала норми їх витрат на одиницю продукції.
У вкладці Сдельная зарплата встановила перемикач у положення Суммарные прямые издержки та ввела величину зарплати на одиницю продукції.
У вкладці Продукты за допомогою клавіші Insert або контекстового меню вказала, які продукти власного виробництва витрачаються на виробництво готової продукції, і ввела норми їх витрат.
У вкладці График производства надаються такі можливості введення обсягів виробництва: неограниченное производство - автоматизований розрахунок обсягу виробництва, що є достатнім для забезпечення обсягу збуту; фиксированный обьем производства - введення обсягів за календарні періоди у натуральному вимірі. У другому випадку слід розрахувати обсяги виробництва, які забезпечують потреби збуту та витрат на виробництво, але не створюють надмірних запасів готової продукції.
У модулях План по персоналу та Общие издержки визначаються непрямі (загальні) витрати по проекту. За допомогою клавіші Insert або контекстного меню у модулі План по персоналу ввела посади управлінського персоналу, а також указала їхню зарплату.
У модулі Общие издержки ввела відомості щодо загальних витрат.
Після створення моделі інвестиційного проекту здійснила розрахунок проекту, вибираючи команду Результаты/Пересчет (це можна зробити натиснувши кнопку Расчет інструментальної панелі, або натиснувши клавішу F9).
Розділ Финансирование.
У модулі Акционерный капитал натиснула кнопку Дефицит і після розрахунку проаналізувала інформацію з таблиці Кэш-фло з указанням початкового та максимального дефіциту готівкових коштів. Помітивши дефіцит визначила стратегію фінансування проекту, передбачивши залучення капіталу (акціонерного або позикового) лише у ті періоди, коли це необхідно. Ввела дані щодо залучення капіталу у модулях Акционерный капитал або Займи і знову натиснула кнопку Дефицит. Повторювла ці дії, допоки сума дефіциту не буде нульовою.
У разі використання акціонерного капіталу в модулі Распределение прибыли визначила частку прибутку, яка має витрачатися на виплату дивідендів.
За наявності вільних грошових коштів можна передбачити їх вкладення у цінні папери або на банківський депозит. Інформацію про ці операції ввела у модулі Инвестиции.
Розділ Результаты.
Проаналізувала результати, подані у стандартних звітах Прибыли-убытки, Кэш-фло, Баланс, Отчет об использовании прибили, а також Детализация результатов.
У модулі Отчет натиснула кнопку Добавить, далі вибрала варіант звіту Стандартный. У вікні Стандартный отчет вибрала напрямок передання звіту - Microsoft Word, мову звіту, помітила позначками декілька розділів звіту і натиснути ОК. Далі виконала команду меню Проект/Печать, після чого звіт передано у MS Word. У разі передання звіту виділила його і вибрала шрифт із символами кирилиці.

Висновки за результатами роботи

Виконавши дану лабораторну роботу придбала практичні навички роботи з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert, вивчила основних функцій та модулі цієї системи, навчилася використовувати систему Project Expert для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану.

1. Контрольная работа на тему Устройство хранения информации
2. Курсовая на тему Затраты на производство 2
3. Реферат Руссау, Карл Карлович
4. Реферат на тему The Chemistry Of Batteries Essay Research Paper
5. Статья Переживание бедности как социальной неудачи атрибуция ответственности, стратегии совладания и и
6. Реферат Наследственное право 10
7. Сочинение на тему Традиции и новаторство в стихотворениях А Блока
8. Реферат Проблемы и перспективы экономического Приволжского округа
9. Курсовая на тему Организация свободного времени как фактор развития персонала
10. Реферат Конфликт и стратегия поведения