Лабораторная работа

Лабораторная работа на тему Досвітня експлуатація засобів вимірювання

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2014-12-15

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн


Досвітня експлуатація засобів вимірювання.
Загальні відомості.
Ефективність метрологічного забезпечення експлуатації технічних пристроїв залежить від якості засобів вимірювання, зачну роль відіграє прийнята система дослідження. Але існуюча система дослідження засобів, загалом не дозволяє повною мірою відобразити умови експлуатації повністю перевірити та оцінити фактичне значення показників якості.
Тому для забезпечення якості, що вимагається у засобів вимірювання доречно перевірити їх працездатність в реальних умовах експлуатації. Особливо важливо це для знов створених приладів, під час розширення середовища їх застосування, під час залучення нових схематичних і конструкторських рішень.
Не присутність в експлуатації приладів – аналогів дозволяє враховувати таку перевірку обов’язковою до початку широкого застосування засобів вимірювання. Ця задача вирішується  під час досвідної експлуатації.
Досвідна експлуатація організації на місцях експлуатації засобів вимірювання за визначеною програмою. При цьому разом із використанням засобів за прямим призначенням детально досліджується характер вимірювання, їх технічний стан з часом, збільшується інтенсивність використання приборів для швидкого виявлення існуючих недоліків, збираються відомості для оцінки тих показників якості, визначення яких  важке під час проектування  і в процесі дослідження.
По результатам ДЕ засоби вимірювання виконуються:
-                     оцінка ступеня зміни  нормованих методологічних характеристик у часі;
-                     оцінка кількісних значень показників надійності;
-                     виявлення характерних поломок та конструктивних недоліків;
-                     оцінка ремонтно спроможності;
-                     визначення особливостей метрологічного дослідження.
Отриману на цьому етапі розробку. Для високо надійних зразків практика поведінки ДЕ показує, що при використанні основної інформації, що отримуємо на етапі розробки засобів вимірювання, об’єм вибірки в 10 приладів дає можливість  отримати точну оцінку показників метрологічної надійності в 5.. 10 % при можливій вірогідності 0,9
Для збільшення ефективності ДЕ засоби вимірювання правильно було б розмістити в різних кліматичних зона, досягаючи високої інтенсивності їх використання в найбільш важких не досяжних умовах експлуатації.
Під час визначення місця проведення ДЕ необхідно враховувати можливості оперативного проведення ремонтних та інших робіт .
Проведення ДЕ
Проведення ДЕ заклечається у використанні засобів вимірювання за прямим призначенням згідно з інструкцією по експлуатації та збору при цьому даних про їх технічний стан та пристосування до умов експлуатації.
Найбільш доступні шляхи збору інформації про результати ДЕ це  ведення  журналу досвітньої експлуатації засобів вимірювання. Журнали повинні знаходитися  місцях  ДЕ засобів вимірювання,  ремонту для занесення у них необхідних даних.
Первинні відомості про значення метрологічних характеристик  заносять у журнал  на  заводах – виробниках по приймання – здавання дослідів зразків із установочної серії або що серійно відпускаються. На місцях експлуатації в журналі фіксуються наработки засобів вимірювання, умови експлуатації, характер використання, зовнішні прояви відмов і умов, під час яких вони виникли. У метрологічних органах в журнал ДЕ заносять результати перевірки та вимірювання значень метрологічних характеристик.
У ремонтних органах відображаються відомості про непрацюючі елементи, встановлені або передбачувані причини відмов, характер проведеного ремонту та час, затрачений на пошук та виявлення недоліків
Поряд з цим оцінки пристосування засобів вимірювання до умов експлуатації та ремонту в журналі ДЕ варто буде застосувати опитувальну форму для заповнення на місцях експлуатації, перевірки та ремонту.
По цій формі

1. Реферат Космические факторы развития биосферы
2. Реферат Экологические катастрофы в мире за последние 10 лет и способы их решения. Взрыв нефтяной пла
3. Курсовая на тему Основы конфигурирования сетевых файловых систем на примере NFS
4. Сочинение на тему Сочинения на свободную тему - Мое понимание рыночной экономики
5. Реферат на тему The Mob In The Media Essay Research
6. Курсовая О месте и роли наследия ВХУТЕМАСА
7. Реферат Определение содержания железа в нефти методом атомно-абсорбционной спектроскопии
8. Реферат Эволюционная теория Дарвина 3
9. Реферат Трудовая книжка 4
10. Реферат на тему Vicres Essay Research Paper L